Identyfikacja źródłowa herbu Kościesza

  • Herbarz Gerlego (Armorial de Gerle,1370-1395), autorstwa dzieło Claesa Heinena, herolda Geldrii, zw. Gelre, karta 54r
  • Herbarz Złotego Runa (Armorial Toison d’ Or, ok. 1429-1467), autorstwa Jeana Lefevre’a de Saint Remy – herolda króla angielskiego, Złotego Runa i księcia Burgundii, karta 119v
  • Herbarz flamandzki (uprzednio zwany Armorial Gymnich, II poł. XV w.), karta 108
  • Herbarz Codex Bergshammar (XV w.)
  • Insignia seu Clenodia (Klejnoty Długosza, koniec XV w.)
  • Herbarz rycerstwa polskiego Bartosza Paprockiego (1584 r.)
  • Herbarz Polski Kacpra Niesieckiego (XIX w., wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845), t. 7 s. 87
  • Herbarz szlachty Białoruskiej Tom 1, 2002 r. poz. 63, 64,65