Wywód pokoleniowy

Dotychczas ustalonym, najstarszym moim bezpośrednim przodkiem z rodu Olszewskich pozostaje Antoni (Andrzej) Olszewski ur. w 1700 r. Wiedza o nim wynika z zapisów pośrednich (dotyczących jego potomków). Podobnie jak wiedza o kolejnym, urodzonym ok.1720r. Wojciechu Olszewskim, który bierze sobie za żonę Marcyannę z domu Janiszewską. Daty urodzin i śmierci obojga małżonków nieznane. Z tego związku rodzi się dwoje (tyle ustalono) dzieci:

 1. Jacenty Olszewski (urodzony 21 sierpnia 1752 r.)
 2. Franciszek Olszewski (urodzony 3 listopada 1754 r.)
 3. Józef Olszewski (urodzony 4 marca 1800 r.)

Dziecko Franciszka i Elżbiety Olszewskich Józef Olszewski bierze sobie za żonę Gertrudę z domu Modzelewską (urodzoną około 1802 r., a zmarła 21 lutego 1859 r.). Mają ośmioro dzieci:

 1. Mikołaj Olszewski (urodzony 6 grudnia 1824 r.)
 2. Maryanna Olszewska (urodzona 11 listopada 1828 r.)
 3. Krystyna Olszewska (urodzona 7 marca 1831 r.)
 4. Joanna Olszewska (urodzony 24 października 1833 r.)
 5. Jan Olszewski (urodzony 3 lipca 1836 r.)
 6. Franciszek Olszewski (urodzony w 1839 r.)
 7. Michał Olszewski (urodzony 27 września 1840 r.)
 8. Józefata Olszewska

Z ośmiorga dzieci najwięcej wiadomo o Janie Olszewskim. Bierze ślub z Reginą z domu Śleszyńską. Mają następujące (zapisy urodzin nie wszystkich odnaleziono) dzieci:

 1. Franciszek Olszewski (urodzony 9 marca 1858 r.)
 2. Andrzej Olszewski (urodzony 25 czerwca 1856 r.)
 3. Cecylia Olszewska (urodzona 15 sierpnia 1860 r.)
 4. Franciszka Olszewska (urodzona 6 czerwca 1863 r.)
 5. Bronisława Olszewska (urodzona 18 stycznia 1866 r.)
 6. Teofil Olszewski (urodzony 1875 r. w Olszewie Przyborowie)

Najwięcej wiadomo o Teofilu Olszewskim. Bierze ślub z Walerią z domu Jamiołkowską (ur. 18 grudnia 1881 r. w Jamiołkach – Piotrowiętach). Z tego związku rodzi się siedmioro dzieci:

 1. Franciszek Olszewski
 2. Czesław Olszewski
 3. Jan Olszewski (urodzony w 1916 r., zmarł rozstrzelany w 1940 r. w Twerze, Rosja)
 4. Stefania Olszewska
 5. Julia Olszewska
 6. Zofia Olszewska
 7. Józef Olszewski

Czesław Olszewski bierze ślub z Apolonią z domu Kanty (ur. w 1922 r. w miejscowości Wiele) i mają pięcioro dzieci:

 1. Irena Olszewska
 2. Krystyna Olszewska
 3. Danuta Olszewska
 4. Jan Olszewski (urodzony 14 października 1946 r. w Klusach k. Orzysza)
 5. Grażyna Olszewska

Jan Olszewski ze związku z Danutą z domu Ociesza ma dwoje dzieci:

 1. Jacek Olszewski
 2. Leszek Olszewski

a ze związku z Joanną Wiśniewską (urodzona 17 kwietnia 1950 r. w Warszawie) jedno dziecko:

 1. Marcin Olszewski (urodzony 4 marca 1976 r. w Warszawie)

Marcin Olszewski ze związku z Anną z domu Gronek ma jedno dziecko:

 1. Jan Olszewski (urodzony 16 grudnia 2005 r. w Piasecznie)

Podsumowanie w linii prostej:

 • Antoni Andrzej Olszewski – 6 x pradziadkowie (I pokolenie)
 • Wojciech Olszewski i Marcyanna Janiszewska – 5 pradziadkowie (II pokolenie)
 • Franciszek Olszewski (ur. 1754 r.) i Elżbieta Kruszewska – 4 x pradziadkowie (III pokolenie)
 • Józef Olszewski (ur. 1800 r.) i Gertruda Modzelewska – 3 x pradziadkowie (IV pokolenie)
 • Jan Olszewski (ur. 1836 r.) i Regina Śleszyńska – 2 x pradziadkowie (V pokolenie)
 • Teofil Olszewskii (ur. 1875 r.) i Waleria Jamiołkowska – pradziadkowie (VI pokolenie)
 • Czesław Olszewski i Apolonia Kanty – dziadkowie (VII pokolenie)
 • Jan Olszewski (ur. 14 października 1946 r.) i Joanna Wiśniewska – rodzice (VIII pokolenie)
 • Marcin Bartłomiej Olszewski

Zbiór danych i opieka konsultacyjna: W.P. Jerzy Jamiołkowski

Marcin Bartłomiej Olszewski herbu Kościesza