Nota biograficzna

Nota biograficzna

Marcin Bartłomiej Olszewski, zarządca nieruchomości (licencja państwowa nr 21 755), poetafotograf, muzyk, twórca kuchni autorskiej, pasjonat genealogii. Zamiłowanie do sztuk dziedziczone po rodzinie (Apollonia Olszewska, babcia, malarka –  muzyk, Władysław Wiśniewski, dziadek, absolwent Konserwatorium Muzycznego w Warszawie w klasie skrzypiec i wiolonczeli).

Od 7 roku życia uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina Warszawie w klasie skrzypiec (rok, w wyniku naboru przedszkolnego). Producent albumu muzycznego pt. „W cieniu wspomnień” (2005 r.). Autor ponad 200 wierszy (od 1993 r.) zawartych w 16 zbiorach poezji (w ramach działalności twórczej: opracowanie publikacji, oprawa graficzna, muzyczna, lektorat audio, promocja).

Absolwent Szkoły Fotograficznej przy ul. Spokojnej w Warszawie, autor wielu zdjęć (w tym opraw ilustracyjnych do poezji). W fotografii, jak i w innych dziedzinach sztuki, inspiracji szuka bez względu na czas i miejsce (cykl fotografii „Oświetlenie domowego użytku”).

Pasjonat genealogii rodzinnej (początek w wieku 10 lat), w latach 2007 – 2013 r. zrzeszony w Związku Szlachty Polskiej (2011 – 2013 r. członek Zarządu, Sekretarz Oddziału ZSzP w Warszawie). Uczestnik projektów badawczych z dziedziny Genealogii Genetycznej (uczestnik projektu Mazovian Nobility Y-DNA & mtDNA Project), haplogrupa R1a-L365, grupa „wschodnio – pomorska”).

Od 2015 r. mianowany honorowym członkiem Zaporoskiego Szlacheckiego Zebrania (Ukraina). W 2017 decyzją Rady Zaporoskiego Szlacheckiego Zebrania mianowany na stanowisko Pełnomocnego Przedstawiciela Zaporoskiego Szlacheckiego Zebrania w Rzeczypospolitej Polskiej. W 2018 r. decyzją Rady Zaporoskiego Szlacheckiego Zebrania uzyskuje członkostwo rzeczywiste w w/w stowarzyszeniu. 

Lubi gotować, a jego działalność w sferze kuchni autorskiej zyskuje coraz szersze uznanie. 

W pracy nad poszczególnymi projektami w dziedzinie poezji, muzyki fotografii i kulinariów łączy relacje twórcze (publikacje, oprawa graficzna, muzyka, działania promocyjne, PR, social media).

Absolwent Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie (licencjat na kierunku Prawo i Ekonomia, specjalność – zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, studia magisterskie oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami).

Licencja zarządcy nieruchomości nr 21755 wydana przez Ministra Infrastruktury z dniem 6 października 2011 r. 

Publikacje:

         Poezja:

 1. Sen (2022 r.)
 2. Wajdelota (2021 r.)
 3. Spokój (2020 r.)
 4. Myśli (2019 r.)
 5. Daria (2018 r.)
 6. Lika (2017 r.)
 7. Rodzina (2016 r.)
 8. Cukiernia Mony (2015 r.)
 9. Samotność (2014 r.)
 10. Między duszą a światem (2013 r.)
 11. Retrospekcja (2012 r.)
 12. Ciemność (2012 r.)
 13. Spokój (2011 r.)
 14. Rajzer (2010 r.)
 15. Kryjan (2009 r.)
 16. Droga życia (2007 r.)
 17. Spotkanie w mieście oczekujących (2006 r.)
 18. Samotność (2005 r.)
 19. Absolutus Miles (1995 r.)

        Muzyka:

 1.  „W cieniu wspomnień” (2005)