Historia rodu

Uwaga formalna – przedstawiony poniżej materiał nie stanowi opracowania naukowego, a jedynie możliwy (nierzadko hipotetyczny) do przedstawienia na tym etapie wiedzy fragment historii rodu Kruszewskich w zarysie ogólnym, jak również w odniesieniu do własnej linii przodków i najbliższych. Każda osoba powiązana zatem pochodzeniem z rodem Kruszewskich w formie konkretnie uzasadnionej argumentacji ma prawo poprzez Dział Korespondencja zgłaszać stosowne uwagi, uzupełnienia do poniższej treści.

Z dotychczas posiadanej, lecz nieudokumentowanej wiedzy wynika, iż z rodu Kruszewskich pochodzi moja 4 x prababcia Elżbietamałżonka 4 x pradziadka Franciszka Olszewskiego (ur. 3 listopada 1754 r.). Elżbieta i Franciszek Olszewscy mieli jedno (o czym wiadomo) dziecko: Józefa (urodzony 4 marca 1800 r.) – 3 x pradziadka.

Marcin Bartłomiej Olszewski herbu Kościesza

Etymologia nazwiska

Za potencjalne podstawy etymologiczne nazwiska można uznać rzeczowniki: krusz ‘grudka soli’ (zob. A. Cieślikowa, Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe…, s. 67 i krusza ‘grusza’ (zob. E. Rzetelska-Feleszko, J. Duma, Językowa przeszłość Pomorza…, s. 310. Nazwisko można wywodzić także od kruszon, czyli ‘rodzaj napoju chłodzącego’ lub kruszyć, czyli: 1. ro bić kruchym, 2. rozdrabniać w okruchy, 3. druzgotać, rozbijać, gruchotać, 4. przenośnie ‘ścierać, miażdżyć’, 5. przenośnie ‘przywodzić do skruchy, wzruszać’, 6. rozpadać się w okruchy, krupić się, 7. korzyć się, żałować (zob. tzw. Słownik warszawski, t. II, s. 578). Innym rozwiązaniem interpretacyjnym jest uznanie nazwiska za spolszczone, pochodzące od francuskiego cruchon ‘dzbanek’.