Historia rodu

Uwaga formalna – przedstawiony poniżej materiał nie stanowi opracowania naukowego, a jedynie możliwy (nierzadko hipotetyczny) do przedstawienia na tym etapie wiedzy fragment historii rodu Kruszewskich w zarysie ogólnym, jak również w odniesieniu do własnej linii przodków i najbliższych. Każda osoba powiązana zatem pochodzeniem z rodem Kruszewskich w formie konkretnie uzasadnionej argumentacji ma prawo poprzez Dział Korespondencja zgłaszać stosowne uwagi, uzupełnienia do poniższej treści.

Z dotychczas posiadanej, lecz nieudokumentowanej wiedzy wynika, iż z rodu Kruszewskich pochodzi moja 4 x prababcia Elżbietamałżonka 4 x pradziadka Franciszka Olszewskiego (ur. 3 listopada 1754 r.). Elżbieta i Franciszek Olszewscy mieli jedno (o czym wiadomo) dziecko: Józefa (urodzony 4 marca 1800 r.) – 3 x pradziadka.

Marcin Bartłomiej Olszewski herbu Kościesza