Historia rodu

Z uwagi na szacunek wobec wiedzy dotyczącej Rodu Jamiołkowskich zgłębianej przez „brata krwi mojej”, szlachetnie urodzonego Jerzego Antoniego Jamiołkowskiego i zawartej na stronie internetowej autorstwa w/w, polecam Państwu w powyższym względzie jej poznanie.www.jamiolkowski.plograniczając się jedynie do wskazania historii gałęzi rodu Jamiołkowskich prowadzącej w linii prostej do prababci Walerii Jamiołkowskiej.

Dotychczas najstarszym moim bezpośrednim przodkiem z rodu Jamiołkowskich (dzięki uprzejmości, wiedzy i poświęceniu W.P. Jerzego Antoniego Jamiołkowskiego) pozostaje Paweł Jamiołkowski, ojciec Antoniego Jamiołkowskiego.

Antoni Jamiołkowski urodzony w miejscowości Jamiołki Świetliki, bierze sobie za żonę Maryannę (b.d. nazwiska panieńskiego). Daty urodzin i śmierci obojga małżonków nieznane. Z tego związku rodzi się pięcioro dzieci:

 1. Teresa Jamiołkowska (urodzona 4 września 1684 r. w Jamiołkach Świetlikach)
 2. Eufrozyna Jamiołkowska (urodzona 6 listopada 1687 r. w Jamiołkach Świetlikach)
 3. Aleksander Jamiołkowski (urodzony 6 grudnia 1690 r. w Jamiołkach Świetlikach)Jerzy Jamiołkowski (urodzony 14 kwietnia 1694 r. w Jamiołkach Świetlikach)
 4. Jan Jamiołkowski (urodzony 21 stycznia/lipca? 1698 r.)

Z pięciorga dzieci najwięcej wiadomo o Jerzym Jamiołkowskim (urodzony 14 kwietnia 1694 r. w Jamiołkach Świetlikach i zmarł tamże 15 marca 1754 r.). 13 lutego 1719 bierze on sobie za małżonkę Helenę z domu Perkowską (urodzoną ok. 1700 r.). Z tego związku rodzi się sześcioro dzieci:

 1. Dorota Jamiołkowska (urodzona 6 stycznia 1720 r.)
 2. Franciszek Jamiołkowski (urodzony 27 marca 1729 r. w Jamiołkach Świetlikach)
 3. Maryanna Jamiołkowska (urodzona 16 marca 1732 r.)
 4. Piotr Jamiołkowski (urodzony 25 marca 1735 r.)
 5. Franciszka Jamiołkowska (urodzona 21 września 1739 r.)
 6. Antoni Jamiołkowski (urodzony 5 stycznia/lipca? 1742 r.)

Drugie dziecko Jerzego i Heleny Jamiołkowskich Franciszek Jamiołkowski 17 stycznia 1756 r. bierze sobie za żonę Maryannę Łapińską (daty i miejsca urodzin/śmierci nieznane). Umiera tamże w 1802 r. Mają ośmioro dzieci:

 1. Maciej Jamiołkowski (urodzony 24 stycznia 1762 r.)
 2. Wojciech Jamiołkowski (urodzony 12 kwietnia 1764 r.)
 3. Krystyna Jamiołkowska (urodzona 15 maja 1767 r.)
 4. Kazimierz Jamiołkowski (urodzony 11 marca 1770 r.)
 5. Maryanna Jamiołkowska (urodzona 11 października 1772 r.)
 6. Tomasz Jamiołkowski (urodzona 16 grudnia 1777 r.)
 7. Maryanna Jamiołkowska (urodzona 30 marca 1780 r.)
 8. Jakób Jamiołkowski (urodzony 25 lipca 1783 r.)

Z ośmiorga dzieci najwięcej wiadomo o Jakóbie (urodzony w Jamiołkach Świetlikach). 29 października 1809 r. bierze ślub z Agnieszką Jabłonowską (urodzona w 1789 r. w Jamiołkach Piotrowiętach). Mają sześcioro dzieci:

 1. Antoni Jamiołkowski (urodzony 19 stycznia/lipca? 1812 r.)
 2. Jan Jamiołkowski (urodzony 14 sierpnia 1814 r. w Jamiołkach Piotrowiętach)
 3. Wincenty Jamiołkowski (urodzony 17 lipca 1817 r.)
 4. Stanisław Jamiołkowski (urodzony 2 maja 1820 r.)
 5. Maryanna Jamiołkowska (urodzona 23 marca 1823 r.)
 6. Antonina Jamiołkowska (urodzona 10 stycznia/lipca? 1826 r.)

Najwięcej wiadomo o Janie Jamiołkowskim. Bierze ślub z Maryanną Zdrodowską. Z tego związku rodzą się:

 1. Antoni Jamiołkowski (urodzony 18 lipca 1839 r.)
 2. Paweł Jamiołkowski (urodzony 16 stycznia 1844 r.)
 3. Paulina Jamiołkowska (urodzony 3 czerwca 1847 r.)
 4. Konstanty Jamiołkowski (urodzony 14 kwietnia 1850 r. w Jamiołkach Piotrowiętach).

Konstanty Jamiołkowski bierze ślub z Zofią Choińską i mają siedmioro dzieci:

 1. Maryanna Jamiołkowska (urodzona 1 stycznia 1877 r.)
 2. Klementyna Jamiołkowska (urodzona 18 maja 1879 r.)
 3. Waleria Jamiołkowska (urodzona 18 grudnia 1881 r. w Jamiołkach Piotrowiętach)
 4. Julianna Jamiołkowska (urodzona 10 stycznia 1884 r.)
 5. Bolesława Jamiołkowska (urodzona 13 grudnia 1886 r.)
 6. Julianna Jamiołkowska (urodzona 8 kwietnia 1890 r.)
 7. Helena Jamiołkowska (urodzona 16 października 1892 r.)

Waleria Jamiołkowska 25 lutego 1900 r. wychodzi za mąż za Teofila Olszewskiego (urodzonego ok. 1875 r. w Olszewie, syna Jana Olszewskiego i Reginy Śleszyńskiej).

Podsumowanie w linii prostej: 

Antoni Jamiołkowski i Maryanna – 7 x pradziadkowie (I pokolenie) 

Jerzy Jamiołkowski (ur. 1694 r.) i Helena Perkowska – 6 pradziadkowie (II pokolenie) 

Franciszek Jamiołkowski (ur. 1729 r.) i Maryanna Łapińska – 5 x pradziadkowie (III pokolenie)

 Jakób Jamiołkowski (ur. 1783 r.) i Agnieszka Jabłonowska – 4 x pradziadkowie (IV pokolenie) 

Jan Jamiołkowski (ur. 1814 r.) i Maryanna Zdrodowska – 3 x pradziadkowie (V pokolenie) 

Konstanty Jamiołkowski (ur. 1850 r.) i Zofia Choińska – 2 x pradziadkowie (VI pokolenie) 

Waleria Jamiołkowska (ur. 1881 r.) i Teofil Olszewski – pradziadkowie (VII pokolenie) 

Czesław Olszewski i Apolonia Kanty – dziadkowie (VIII pokolenie)

Jan Olszewski (ur. 1946 r.) i Joanna Wiśniewska – rodzice (IX pokolenie) 

Marcin Bartłomiej Olszewski herbu Kościesza

Historia rodu

Uwaga formalna – przedstawiony poniżej materiał nie stanowi opracowania naukowego, a jedynie możliwy (nierzadko hipotetyczny) do przedstawienia na tym etapie wiedzy fragment historii rodu Roszkowskich w zarysie ogólnym, jak również w odniesieniu do własnej linii przodków i najbliższych. Każda osoba powiązana zatem pochodzeniem z rodem Roszkowskich w formie konkretnie uzasadnionej argumentacji ma prawo poprzez Dział Korespondencja zgłaszać stosowne uwagi, uzupełnienia do poniższej treści.

Ród Roszkowskich powiązany jest z rodem Olszewskich poprzez małżeństwo siosty mojego dziadka Czesława Olszewskiego, Julii Olszewskiej z Markiem Roszkowskim z Krupiewnicy (Kobylin?).

Historia rodu

Uwaga formalna – przedstawiony poniżej materiał nie stanowi opracowania naukowego, a jedynie możliwy (nierzadko hipotetyczny) do przedstawienia na tym etapie wiedzy fragment historii rodu Osmólskich w zarysie ogólnym, jak również w odniesieniu do własnej linii przodków i najbliższych. Każda osoba powiązana zatem pochodzeniem z rodem Osmólskich w formie konkretnie uzasadnionej argumentacji ma prawo poprzez Dział Korespondencja zgłaszać stosowne uwagi, uzupełnienia do poniższej treści.

Ród Osmólskich powiązany jest z rodem Olszewskich poprzez małżeństwo siosty mojego dziadka Czesława Olszewskiego, Stefanii Olszewskiej z Panem Osmólskim z Jabłoni Kościelnej.

Historia rodu

Uwaga formalna – przedstawiony poniżej materiał nie stanowi opracowania naukowego, a jedynie możliwy (nierzadko hipotetyczny) do przedstawienia na tym etapie wiedzy fragment historii rodu Mazewskich w zarysie ogólnym, jak również w odniesieniu do własnej linii przodków i najbliższych. Każda osoba powiązana zatem pochodzeniem z rodem Mazewskich w formie konkretnie uzasadnionej argumentacji ma prawo poprzez Dział Korespondencja zgłaszać stosowne uwagi, uzupełnienia do poniższej treści.

Wedle nieudokumentowanej wiedzy idąc za przekazem rodzinnym, ród Mazewskich powiązany jest z rodem Olszewskich poprzez siostrę cioteczną dziadka Czesława Olszewskiego wywodzącą się z miejscowości Chojane – Bąki, a wyszedłszy za mąż w miejscowości Czachy – Kołaki. Ze związku tego narodziła się Helena – nasza zawsze ciepła i pełna serca ciocia, która wyszła za mąż za Jana Mazewskiego z Zambrowa. Z tego też związku narodziły się dzieci Marta, Robert, Krzysztof i Agnieszka Mazewscy. Część z nich (Marta i Krzysztof) założyli własne rodziny. Żyją w spokoju po dzień dzisiejszy.

Historia rodu

Uwaga formalna – przedstawiony poniżej materiał nie stanowi opracowania naukowego, a jedynie możliwy (nierzadko hipotetyczny) do przedstawienia na tym etapie wiedzy fragment historii rodu Modzelewskich w zarysie ogólnym, jak również w odniesieniu do własnej linii przodków i najbliższych. Każda osoba powiązana zatem pochodzeniem z rodem Modzelewskich w formie konkretnie uzasadnionej argumentacji ma prawo poprzez Dział Korespondencja zgłaszać stosowne uwagi, uzupełnienia do poniższej treści.

Z dotychczas posiadanej, lecz nieudokumentowanej wiedzy wynika, iż z rodu Modzelewskich pochodzi moja 3 x prababcia Gertruda (urodzona 21 lutego 1859 r.), małżonka 3 x pradziadka Józefa Olszewskiego (ur. 4 marca 1800 r.). Gertruda i Józef Olszewscy mieli ośmioro (o czym wiadomo) dzieci:

 1. Mikołaja (ur. 6 grudnia 1824 r.)
 2. Maryannę (ur. 11 listopada 1828 r.)
 3.  Krystynę (ur. 7 marca 1831 r.)
 4. Joannę, (ur. 24 października 1833 r.)
 5.  Jana (ur. 3 lipiec 1836 r.) – prapradziadka
 6. Franciszka, (ur. 1839 r.)
 7. Michała (ur. 27 września 1840 r.)
 8. Józefatę

Marcin Bartłomiej Olszewski herbu Kościesza

Historia rodu

Uwaga formalna – przedstawiony poniżej materiał nie stanowi opracowania naukowego, a jedynie możliwy (nierzadko hipotetyczny) do przedstawienia na tym etapie wiedzy fragment historii rodu Kułakowskich w zarysie ogólnym, jak również w odniesieniu do własnej linii przodków i najbliższych. Każda osoba powiązana zatem pochodzeniem z rodem Kułakowskich w formie konkretnie uzasadnionej argumentacji ma prawo poprzez Dział Korespondencja zgłaszać stosowne uwagi, uzupełnienia do poniższej treści. Ród Kułakowskich powiązany jest  rodem Olszewskich poprzez małżeństwo Maryanny Olszewskiej (ur. 11.11.1828 r.) siostry rodzonej mojego prapradziadka Jana Olszewskiego, z Janem Kułakowskim

Dalsze badania w toku. 

Historia rodu

Uwaga formalna – przedstawiony poniżej materiał nie stanowi opracowania naukowego, a jedynie możliwy (nierzadko hipotetyczny) do przedstawienia na tym etapie wiedzy fragment historii rodu Kruszewskich w zarysie ogólnym, jak również w odniesieniu do własnej linii przodków i najbliższych. Każda osoba powiązana zatem pochodzeniem z rodem Kruszewskich w formie konkretnie uzasadnionej argumentacji ma prawo poprzez Dział Korespondencja zgłaszać stosowne uwagi, uzupełnienia do poniższej treści.

Z dotychczas posiadanej, lecz nieudokumentowanej wiedzy wynika, iż z rodu Kruszewskich pochodzi moja 4 x prababcia Elżbietamałżonka 4 x pradziadka Franciszka Olszewskiego (ur. 3 listopada 1754 r.). Elżbieta i Franciszek Olszewscy mieli jedno (o czym wiadomo) dziecko: Józefa (urodzony 4 marca 1800 r.) – 3 x pradziadka.

Marcin Bartłomiej Olszewski herbu Kościesza

Etymologia nazwiska

Za potencjalne podstawy etymologiczne nazwiska można uznać rzeczowniki: krusz ‘grudka soli’ (zob. A. Cieślikowa, Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe…, s. 67 i krusza ‘grusza’ (zob. E. Rzetelska-Feleszko, J. Duma, Językowa przeszłość Pomorza…, s. 310. Nazwisko można wywodzić także od kruszon, czyli ‘rodzaj napoju chłodzącego’ lub kruszyć, czyli: 1. ro bić kruchym, 2. rozdrabniać w okruchy, 3. druzgotać, rozbijać, gruchotać, 4. przenośnie ‘ścierać, miażdżyć’, 5. przenośnie ‘przywodzić do skruchy, wzruszać’, 6. rozpadać się w okruchy, krupić się, 7. korzyć się, żałować (zob. tzw. Słownik warszawski, t. II, s. 578). Innym rozwiązaniem interpretacyjnym jest uznanie nazwiska za spolszczone, pochodzące od francuskiego cruchon ‘dzbanek’.

Historia rodu

Uwaga formalna – przedstawiony poniżej materiał nie stanowi opracowania naukowego, a jedynie możliwy (nierzadko hipotetyczny) do przedstawienia na tym etapie wiedzy fragment historii rodu Janiszewskich w zarysie ogólnym, jak również w odniesieniu do własnej linii przodków i najbliższych. Każda osoba powiązana zatem pochodzeniem z rodem Janiszewskich w formie konkretnie uzasadnionej argumentacji ma prawo poprzez Dział Korespondencja zgłaszać stosowne uwagi, uzupełnienia do poniższej treści.

Z dotychczas posiadanej, lecz nieudokumentowanej wiedzy wynika, iż z rodu Janiszewskich pochodzi moja 5 x prababcia Marcyannamałżonka 5 x pradziadka Wojciecha Olszewskiego. Marcyanna i Wojciech Olszewscy mieli dwoje (o czym wiadomo) dzieci: Jacentego (ur. 21 sierpnia 1752 r.) i Franciszka (ur. 3 listopada 1754 r.) – 4 x pradziadka

Marcin Bartłomiej Olszewski herbu Kościesza