Historia rodu

Uwaga formalna – przedstawiony poniżej materiał nie stanowi opracowania naukowego, a jedynie możliwy (nierzadko hipotetyczny) do przedstawienia na tym etapie wiedzy fragment historii rodu Roszkowskich w zarysie ogólnym, jak również w odniesieniu do własnej linii przodków i najbliższych. Każda osoba powiązana zatem pochodzeniem z rodem Roszkowskich w formie konkretnie uzasadnionej argumentacji ma prawo poprzez Dział Korespondencja zgłaszać stosowne uwagi, uzupełnienia do poniższej treści.

Ród Roszkowskich powiązany jest z rodem Olszewskich poprzez małżeństwo siosty mojego dziadka Czesława Olszewskiego, Julii Olszewskiej z Markiem Roszkowskim z Krupiewnicy (Kobylin?).