Historia rodu

Uwaga formalna – przedstawiony poniżej materiał nie stanowi opracowania naukowego, a jedynie możliwy (nierzadko hipotetyczny) do przedstawienia na tym etapie wiedzy fragment historii rodu Janiszewskich w zarysie ogólnym, jak również w odniesieniu do własnej linii przodków i najbliższych. Każda osoba powiązana zatem pochodzeniem z rodem Janiszewskich w formie konkretnie uzasadnionej argumentacji ma prawo poprzez Dział Korespondencja zgłaszać stosowne uwagi, uzupełnienia do poniższej treści.

Z dotychczas posiadanej, lecz nieudokumentowanej wiedzy wynika, iż z rodu Janiszewskich pochodzi moja 5 x prababcia Marcyannamałżonka 5 x pradziadka Wojciecha Olszewskiego. Marcyanna i Wojciech Olszewscy mieli dwoje (o czym wiadomo) dzieci: Jacentego (ur. 21 sierpnia 1752 r.) i Franciszka (ur. 3 listopada 1754 r.) – 4 x pradziadka

Marcin Bartłomiej Olszewski herbu Kościesza

Etymologia nazwiska

Nazwisko pochodzi od Janisz, formy pochodnej od imienia Jan, to zaś wywodzi się z języka hebrajskiego i pierwotnie znaczyło ‘Jahwe jest łaskawy’ (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I, s. 330). Można je też wywodzić od nazwy miejscowej Janisze (były powiat garwoliński), Janiszew (były powiat kolski, krobski), Janiszewice (były powiat sieradzki), Janiszewo (były powiat kutnowski, włocławski, rypiński, bukowski, kwidzyński, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. III, s. 403-404.