Historia rodu

Uwaga formalna – przedstawiony poniżej materiał nie stanowi opracowania naukowego, a jedynie możliwy (nierzadko hipotetyczny) do przedstawienia na tym etapie wiedzy fragment historii rodu Janiszewskich w zarysie ogólnym, jak również w odniesieniu do własnej linii przodków i najbliższych. Każda osoba powiązana zatem pochodzeniem z rodem Janiszewskich w formie konkretnie uzasadnionej argumentacji ma prawo poprzez Dział Korespondencja zgłaszać stosowne uwagi, uzupełnienia do poniższej treści.

Z dotychczas posiadanej, lecz nieudokumentowanej wiedzy wynika, iż z rodu Janiszewskich pochodzi moja 5 x prababcia Marcyannamałżonka 5 x pradziadka Wojciecha Olszewskiego. Marcyanna i Wojciech Olszewscy mieli dwoje (o czym wiadomo) dzieci: Jacentego (ur. 21 sierpnia 1752 r.) i Franciszka (ur. 3 listopada 1754 r.) – 4 x pradziadka

Marcin Bartłomiej Olszewski herbu Kościesza