Nota biograficzna

 

Marcin Bartłomiej Olszewski, zarządca nieruchomości (licencja państwowa nr 21 755), poeta, fotograf, muzyk, twórca kuchni autorskiej, pasjonat genealogii. Zamiłowanie do sztuk dziedziczone po rodzinie (Apollonia Olszewska, babcia, malarka -  muzyk, Władysław Wiśniewski, dziadek, absolwent Konserwatorium Muzycznego w Warszawie w klasie skrzypiec i wiolonczeli).

 

Od 7 roku życia uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina Warszawie w klasie skrzypiec (rok, w wyniku naboru przedszkolnego). Producent albumu muzycznego pt. "W cieniu wspomnień" (2005 r.). Autor ponad 200 wierszy (od 1993 r.) zawartych w 16 zbiorach poezji (w ramach działalności twórczej: opracowanie publikacji, oprawa graficzna, muzyczna, lektorat audio, promocja).

 

Absolwent Szkoły Fotograficznej przy ul. Spokojnej w Warszawie, autor wielu zdjęć (w tym opraw ilustracyjnych do poezji). W fotografii, jak i w innych dziedzinach sztuki, inspiracji szuka bez względu na czas i miejsce (cykl fotografii "Oświetlenie domowego użytku").

 

Pasjonat genealogii rodzinnej (początek w wieku 10 lat), w latach 2007 - 2013 r. zrzeszony w Związku Szlachty Polskiej (2011 - 2013 r. członek Zarządu, Sekretarz Oddziału ZSzP w Warszawie). Uczestnik projektów badawczych z dziedziny Genealogii Genetycznej (uczestnik projektu Mazovian Nobility Y-DNA & mtDNA Project), haplogrupa R1a-L365, grupa "wschodnio - pomorska").

 

Od 2015 r. mianowany honorowym członkiem Zaporoskiego Szlacheckiego Zebrania (Ukraina). W 2017 decyzją Rady Zaporoskiego Szlacheckiego Zebrania mianowany na stanowisko Pełnomocnego Przedstawiciela Zaporoskiego Szlacheckiego Zebrania w Rzeczypospolitej Polskiej. W 2018 r. decyzją Rady Zaporoskiego Szlacheckiego Zebrania uzyskuje członkostwo rzeczywiste w w/w stowarzyszeniu. 

 

Lubi gotować, a jego działalność w sferze kuchni autorskiej zyskuje coraz szersze uznanie. 

 

W pracy nad poszczególnymi projektami w dziedzinie poezji, muzyki fotografii i kulinariów łączy relacje twórcze (publikacje, oprawa graficzna, muzyka, działania promocyjne, PR, social media).

 

Absolwent Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie (licencjat na kierunku Prawo i Ekonomia, specjalność - zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, studia magisterskie oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami).

 

Licencja zarządcy nieruchomości nr 21755 wydana przez Ministra Infrastruktury z dniem 6 października 2011 r. 

 

Publikacje:

 

         Poezja:

 1. "Absolutus Miles" (1995) 
 2. "Samotność I" (2005)
 3. "Spotkanie w mieście oczekujących" (2006)
 4. "Droga życia" (2007)
 5. "Kryjan" (2009)
 6. "Rajzer" (2010)
 7. "Spokój" (2011)
 8. "Ciemność" (2012)
 9. "Retrospekcja" (2012)
 10. "Między duszą a światem" (2013)
 11. "Samotność" (2014 r.)
 12. "Cukiernia Mony" (2015 r.)
 13. "Rodzina"(2016 r.)
 14. "Lika" (2017 r.)
 15. "Daria" (2018 r.)
 16. "Myśli" (2019 r.)

        Muzyka:

 1.  "W cieniu wspomnień" (2005)