Historia rodu

Uwaga formalna – przedstawiony poniżej materiał nie stanowi opracowania naukowego, a jedynie możliwy (nierzadko hipotetyczny) do przedstawienia na tym etapie wiedzy fragment historii rodu Modzelewskich w zarysie ogólnym, jak również w odniesieniu do własnej linii przodków i najbliższych. Każda osoba powiązana zatem pochodzeniem z rodem Modzelewskich w formie konkretnie uzasadnionej argumentacji ma prawo poprzez Dział Korespondencja zgłaszać stosowne uwagi, uzupełnienia do poniższej treści.

Z dotychczas posiadanej, lecz nieudokumentowanej wiedzy wynika, iż z rodu Modzelewskich pochodzi moja 3 x prababcia Gertruda (urodzona 21 lutego 1859 r.), małżonka 3 x pradziadka Józefa Olszewskiego (ur. 4 marca 1800 r.). Gertruda i Józef Olszewscy mieli ośmioro (o czym wiadomo) dzieci:

  1. Mikołaja (ur. 6 grudnia 1824 r.)
  2. Maryannę (ur. 11 listopada 1828 r.)
  3.  Krystynę (ur. 7 marca 1831 r.)
  4. Joannę, (ur. 24 października 1833 r.)
  5.  Jana (ur. 3 lipiec 1836 r.) – prapradziadka
  6. Franciszka, (ur. 1839 r.)
  7. Michała (ur. 27 września 1840 r.)
  8. Józefatę

Marcin Bartłomiej Olszewski herbu Kościesza