Olszewscy – wzmianki

K. Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N.Bobrowicz, Lipsk 1839-1845, t. 7 s. 87. 
 

“Olszewski herbu Kościesza, w księstwie Litewskim. Jeden z tych był deputatem trybunału Litewskiego w roku 1679. jakom widział na konkluzjach Wileńskich. Benedykt pisarz grodzki Brański 1667. Constit. fol. 29. Jan łowczy Podlaski 1705. r. Władysław, Michał, Józef i Franciszek 1700. roku.”

Wykaz szlachty potwierdzającej Akces powiatu trockiego do Konfederacyi w 1812 r. na podstawie artykułu prasowego „Szlachta powiatu trockiego w XIX wieku” autorstwa Czesława Malewskiego Nasz Czas 45 (584) 2002

Olszewski h. Kościesza, pw. (potwierdzenie szlachectwa) 10 lutego 1804 r.

E. Sęczys, Indeks nazwisk – szlachta wylegitymowania w Królestwie Polskim w latach 1836-1861 (1867).Wykaz nazwisk wg książki pod tym samym tytułem opracowanym jako pierwszy z 5-ciu tomów (Warszawa 2000) w serii Szlachta polska. Publikacja wydana we współpracy Wydawnictwa DiG, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Olszewski h. Kościesza.Indeks Represjonowanych Ośrodka Karta, l.p. 72, symbol zestawienia Ostaszków, ID 12143, obóz kwiecień 1940 r. Ostaszków, mord kwiecień 1940 r. Twer.

Jan Olszewski ur. 1916 r., syn Teofila. (brat dziadka Czesława Olszewskiego, syn pradziadka Teofila Olszewskiego – przyp.autora).