Historia rodu

Uwaga formalna – przedstawiony poniżej materiał nie stanowi opracowania naukowego, a jedynie możliwy (nierzadko hipotetyczny) do przedstawienia na tym etapie wiedzy fragment historii rodu Roszkowskich w zarysie ogólnym, jak również w odniesieniu do własnej linii przodków i najbliższych. Każda osoba powiązana zatem pochodzeniem z rodem Roszkowskich w formie konkretnie uzasadnionej argumentacji ma prawo poprzez Dział Korespondencja zgłaszać stosowne uwagi, uzupełnienia do poniższej treści.

Ród Roszkowskich powiązany jest z rodem Olszewskich poprzez małżeństwo siosty mojego dziadka Czesława Olszewskiego, Julii Olszewskiej z Markiem Roszkowskim z Krupiewnicy (Kobylin?).

Historia rodu

Uwaga formalna – przedstawiony poniżej materiał nie stanowi opracowania naukowego, a jedynie możliwy (nierzadko hipotetyczny) do przedstawienia na tym etapie wiedzy fragment historii rodu Osmólskich w zarysie ogólnym, jak również w odniesieniu do własnej linii przodków i najbliższych. Każda osoba powiązana zatem pochodzeniem z rodem Osmólskich w formie konkretnie uzasadnionej argumentacji ma prawo poprzez Dział Korespondencja zgłaszać stosowne uwagi, uzupełnienia do poniższej treści.

Ród Osmólskich powiązany jest z rodem Olszewskich poprzez małżeństwo siosty mojego dziadka Czesława Olszewskiego, Stefanii Olszewskiej z Panem Osmólskim z Jabłoni Kościelnej.

Historia rodu

Uwaga formalna – przedstawiony poniżej materiał nie stanowi opracowania naukowego, a jedynie możliwy (nierzadko hipotetyczny) do przedstawienia na tym etapie wiedzy fragment historii rodu Mazewskich w zarysie ogólnym, jak również w odniesieniu do własnej linii przodków i najbliższych. Każda osoba powiązana zatem pochodzeniem z rodem Mazewskich w formie konkretnie uzasadnionej argumentacji ma prawo poprzez Dział Korespondencja zgłaszać stosowne uwagi, uzupełnienia do poniższej treści.

Wedle nieudokumentowanej wiedzy idąc za przekazem rodzinnym, ród Mazewskich powiązany jest z rodem Olszewskich poprzez siostrę cioteczną dziadka Czesława Olszewskiego wywodzącą się z miejscowości Chojane – Bąki, a wyszedłszy za mąż w miejscowości Czachy – Kołaki. Ze związku tego narodziła się Helena – nasza zawsze ciepła i pełna serca ciocia, która wyszła za mąż za Jana Mazewskiego z Zambrowa. Z tego też związku narodziły się dzieci Marta, Robert, Krzysztof i Agnieszka Mazewscy. Część z nich (Marta i Krzysztof) założyli własne rodziny. Żyją w spokoju po dzień dzisiejszy.

Historia rodu

Uwaga formalna – przedstawiony poniżej materiał nie stanowi opracowania naukowego, a jedynie możliwy (nierzadko hipotetyczny) do przedstawienia na tym etapie wiedzy fragment historii rodu Modzelewskich w zarysie ogólnym, jak również w odniesieniu do własnej linii przodków i najbliższych. Każda osoba powiązana zatem pochodzeniem z rodem Modzelewskich w formie konkretnie uzasadnionej argumentacji ma prawo poprzez Dział Korespondencja zgłaszać stosowne uwagi, uzupełnienia do poniższej treści.

Z dotychczas posiadanej, lecz nieudokumentowanej wiedzy wynika, iż z rodu Modzelewskich pochodzi moja 3 x prababcia Gertruda (urodzona 21 lutego 1859 r.), małżonka 3 x pradziadka Józefa Olszewskiego (ur. 4 marca 1800 r.). Gertruda i Józef Olszewscy mieli ośmioro (o czym wiadomo) dzieci:

 1. Mikołaja (ur. 6 grudnia 1824 r.)
 2. Maryannę (ur. 11 listopada 1828 r.)
 3.  Krystynę (ur. 7 marca 1831 r.)
 4. Joannę, (ur. 24 października 1833 r.)
 5.  Jana (ur. 3 lipiec 1836 r.) – prapradziadka
 6. Franciszka, (ur. 1839 r.)
 7. Michała (ur. 27 września 1840 r.)
 8. Józefatę

Marcin Bartłomiej Olszewski herbu Kościesza

Historia rodu

Uwaga formalna – przedstawiony poniżej materiał nie stanowi opracowania naukowego, a jedynie możliwy (nierzadko hipotetyczny) do przedstawienia na tym etapie wiedzy fragment historii rodu Kułakowskich w zarysie ogólnym, jak również w odniesieniu do własnej linii przodków i najbliższych. Każda osoba powiązana zatem pochodzeniem z rodem Kułakowskich w formie konkretnie uzasadnionej argumentacji ma prawo poprzez Dział Korespondencja zgłaszać stosowne uwagi, uzupełnienia do poniższej treści. Ród Kułakowskich powiązany jest  rodem Olszewskich poprzez małżeństwo Maryanny Olszewskiej (ur. 11.11.1828 r.) siostry rodzonej mojego prapradziadka Jana Olszewskiego, z Janem Kułakowskim

Dalsze badania w toku. 

Historia rodu

Uwaga formalna – przedstawiony poniżej materiał nie stanowi opracowania naukowego, a jedynie możliwy (nierzadko hipotetyczny) do przedstawienia na tym etapie wiedzy fragment historii rodu Kruszewskich w zarysie ogólnym, jak również w odniesieniu do własnej linii przodków i najbliższych. Każda osoba powiązana zatem pochodzeniem z rodem Kruszewskich w formie konkretnie uzasadnionej argumentacji ma prawo poprzez Dział Korespondencja zgłaszać stosowne uwagi, uzupełnienia do poniższej treści.

Z dotychczas posiadanej, lecz nieudokumentowanej wiedzy wynika, iż z rodu Kruszewskich pochodzi moja 4 x prababcia Elżbietamałżonka 4 x pradziadka Franciszka Olszewskiego (ur. 3 listopada 1754 r.). Elżbieta i Franciszek Olszewscy mieli jedno (o czym wiadomo) dziecko: Józefa (urodzony 4 marca 1800 r.) – 3 x pradziadka.

Marcin Bartłomiej Olszewski herbu Kościesza

Etymologia nazwiska

Za potencjalne podstawy etymologiczne nazwiska można uznać rzeczowniki: krusz ‘grudka soli’ (zob. A. Cieślikowa, Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe…, s. 67 i krusza ‘grusza’ (zob. E. Rzetelska-Feleszko, J. Duma, Językowa przeszłość Pomorza…, s. 310. Nazwisko można wywodzić także od kruszon, czyli ‘rodzaj napoju chłodzącego’ lub kruszyć, czyli: 1. ro bić kruchym, 2. rozdrabniać w okruchy, 3. druzgotać, rozbijać, gruchotać, 4. przenośnie ‘ścierać, miażdżyć’, 5. przenośnie ‘przywodzić do skruchy, wzruszać’, 6. rozpadać się w okruchy, krupić się, 7. korzyć się, żałować (zob. tzw. Słownik warszawski, t. II, s. 578). Innym rozwiązaniem interpretacyjnym jest uznanie nazwiska za spolszczone, pochodzące od francuskiego cruchon ‘dzbanek’.

Historia rodu

Uwaga formalna – przedstawiony poniżej materiał nie stanowi opracowania naukowego, a jedynie możliwy (nierzadko hipotetyczny) do przedstawienia na tym etapie wiedzy fragment historii rodu Janiszewskich w zarysie ogólnym, jak również w odniesieniu do własnej linii przodków i najbliższych. Każda osoba powiązana zatem pochodzeniem z rodem Janiszewskich w formie konkretnie uzasadnionej argumentacji ma prawo poprzez Dział Korespondencja zgłaszać stosowne uwagi, uzupełnienia do poniższej treści.

Z dotychczas posiadanej, lecz nieudokumentowanej wiedzy wynika, iż z rodu Janiszewskich pochodzi moja 5 x prababcia Marcyannamałżonka 5 x pradziadka Wojciecha Olszewskiego. Marcyanna i Wojciech Olszewscy mieli dwoje (o czym wiadomo) dzieci: Jacentego (ur. 21 sierpnia 1752 r.) i Franciszka (ur. 3 listopada 1754 r.) – 4 x pradziadka

Marcin Bartłomiej Olszewski herbu Kościesza

Etymologia nazwiska

Nazwisko pochodzi od Janisz, formy pochodnej od imienia Jan, to zaś wywodzi się z języka hebrajskiego i pierwotnie znaczyło ‘Jahwe jest łaskawy’ (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I, s. 330). Można je też wywodzić od nazwy miejscowej Janisze (były powiat garwoliński), Janiszew (były powiat kolski, krobski), Janiszewice (były powiat sieradzki), Janiszewo (były powiat kutnowski, włocławski, rypiński, bukowski, kwidzyński, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. III, s. 403-404.

Historia rodu

Uwaga formalna – przedstawiony poniżej materiał nie stanowi opracowania naukowego, a jedynie możliwy (nierzadko hipotetyczny) do przedstawienia na tym etapie wiedzy fragment historii rodu Faszczewskich w zarysie ogólnym, jak również w odniesieniu do własnej linii przodków i najbliższych. Każda osoba powiązana zatem pochodzeniem z rodem Faszczewskich w formie konkretnie uzasadnionej argumentacji ma prawo poprzez Dział Korespondencja zgłaszać stosowne uwagi, uzupełnienia do poniższej treści. 

Ród Faszczewskich powiązany jest  z rodem Olszewskich poprzez małeństwo stryjenki Heleny Faszczewskiej ze stryjem Janem Olszewskim z Jamiołk – Pietrowiąt. Z tego związku narodziło się 3 dzieci:

 1. Andrzej Olszewski
 2. Agnieszka Olszewska (później z męża Płońska)
 3. Adam Olszewski

Każde z dzieci założyło swoje rodziny, żyjące po dzień dzisiejszy.