Historia rodu

Uwaga formalna – przedstawiony poniżej materiał nie stanowi opracowania naukowego, a jedynie możliwy (nierzadko hipotetyczny) do przedstawienia na tym etapie wiedzy fragment historii rodu Kułakowskich w zarysie ogólnym, jak również w odniesieniu do własnej linii przodków i najbliższych. Każda osoba powiązana zatem pochodzeniem z rodem Kułakowskich w formie konkretnie uzasadnionej argumentacji ma prawo poprzez Dział Korespondencja zgłaszać stosowne uwagi, uzupełnienia do poniższej treści. Ród Kułakowskich powiązany jest  rodem Olszewskich poprzez małżeństwo Maryanny Olszewskiej (ur. 11.11.1828 r.) siostry rodzonej mojego prapradziadka Jana Olszewskiego, z Janem Kułakowskim

Dalsze badania w toku.