Historia rodu

Uwaga formalna – przedstawiony poniżej materiał nie stanowi opracowania naukowego, a jedynie możliwy (nierzadko hipotetyczny) do przedstawienia na tym etapie wiedzy fragment historii rodu Mazewskich w zarysie ogólnym, jak również w odniesieniu do własnej linii przodków i najbliższych. Każda osoba powiązana zatem pochodzeniem z rodem Mazewskich w formie konkretnie uzasadnionej argumentacji ma prawo poprzez Dział Korespondencja zgłaszać stosowne uwagi, uzupełnienia do poniższej treści.

Wedle nieudokumentowanej wiedzy idąc za przekazem rodzinnym, ród Mazewskich powiązany jest z rodem Olszewskich poprzez siostrę cioteczną dziadka Czesława Olszewskiego wywodzącą się z miejscowości Chojane – Bąki, a wyszedłszy za mąż w miejscowości Czachy – Kołaki. Ze związku tego narodziła się Helena – nasza zawsze ciepła i pełna serca ciocia, która wyszła za mąż za Jana Mazewskiego z Zambrowa. Z tego też związku narodziły się dzieci Marta, Robert, Krzysztof i Agnieszka Mazewscy. Część z nich (Marta i Krzysztof) założyli własne rodziny. Żyją w spokoju po dzień dzisiejszy.