Etymologia nazwiska

Nazwisko pochodzi od Janisz, formy pochodnej od imienia Jan, to zaś wywodzi się z języka hebrajskiego i pierwotnie znaczyło ‘Jahwe jest łaskawy’ (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I, s. 330). Można je też wywodzić od nazwy miejscowej Janisze (były powiat garwoliński), Janiszew (były powiat kolski, krobski), Janiszewice (były powiat sieradzki), Janiszewo (były powiat kutnowski, włocławski, rypiński, bukowski, kwidzyński, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. III, s. 403-404.