Historia rodu

Uwaga formalna – przedstawiony poniżej materiał nie stanowi opracowania naukowego, a jedynie możliwy (nierzadko hipotetyczny) do przedstawienia na tym etapie wiedzy fragment historii rodu Brzozowskich w zarysie ogólnym, jak również w odniesieniu do własnej linii przodków i najbliższych. Każda osoba powiązana zatem pochodzeniem z rodem Brzozowskich w formie konkretnie uzasadnionej argumentacji ma prawo poprzez Dział Korespondencja zgłaszać stosowne uwagi, uzupełnienia do poniższej treści. 

Ród Brzozowskich z Płonki – Strumianki powiązany jest z rodem Olszewskich przez znaną w historii rodów zamąż pójście „na wymianę”. Oto bowiem Anna Olszewska z domu Brzozowska wyszła za mąż za Józefa Olszewskiego z Jamiołk – Pietrowiąt, a siostra mojego dziadka Czesława Olszewskiego – Stefania Olszewska poszła do Płonki – Strumianki wychodząc za mąż za Antoniego Brzozowskiego. Ze związku tego narodziło się dwóch braci Jan i Gienek. 

  1. Jan ze Stefanią z Płonki Strumianki mają 3 dzieci: Andrzeja, Danutę i Wiesława Brzozowskich 
  2. Gienek założył własną rodzinę i ma siedmioro dzieci: Gienka, Mariolę, Renatę, Małgosię, Annę, Beatę i kolejną Małgosię