Racja

Pretekst

Rzucony zarzut o winie

Najlepszą obroną jest atak

Podniesiony ton głosu

Pamięć zdarzeń wraca

Swoboda w doborze słów i ocen

Racja po naszej stronie

Mądrość i obiektywizm

Pozwala na osąd sytuacji

Szczególnie że sobie

Zawsze umiemy wybaczać

Słowa, ręce, gesty

Otwarty katalog argumentów

Za wszelką cenę

Być nie być zwyciężonym

Milczenie…

Łzy i smutek

Upór i honor

Zwycięstwo bez smaku

Kto pierwszy?

Każdy

Kto gotów poświęcić dumę

By porozmawiać

Aby wybaczyć

Poryw uniesień

Każdy człowiekiem

Każdy jest wrażliwy

Każdy ma dobroć

Pamiętaj