Projekt badawczy „Moje Imię”

Projekt badawczy „Moje Imię” został przeprowadzony w oparciu o próbę badawczą ponad 100 rekordów. Zakres danych: tereny Mazowsza Zachodniego i Podlasia od 1700 r. Źródło danych badawczych: dane z ksiąg metrykalnych. Projekt miał odpowiedzieć na pytania: 

  1. Czy istnieje prawidłowość pomiędzy nadawaniem imion dzieciom przez rodziców po rodzicach własnych, dziadkach, pradziadkach?
  2. Jakie imię żeńskie najczęściej nadawano dzieciom w rodzinie?
  3. Jakie imię męskie najczęściej nadawano dzieciom w rodzinie?

Wyniki badań przyniosły następujące odpowiedzi (tezy):

  1. Prawidłowość w utrzymaniu imion ojców, dziadków itd. w większości przypadków nie istnieje.
  2. Rodziny były wielodzietne, nie myślano o tym by konieczne najstarszemu dziecku nadać imię bo ojcu, matce. Zawsze jednak którekolwiek z dzieci miało imię po kimś z poprzednich pokoleń. 
  3. Utrzymanie imion ma miejsce w przypadku dwóch dowodów:
  •  Dowód pierwszy: Imię Jan. Moj pradziadek Teofil nadał urodzonemu w 1916 r. dziecku imię Jan (po swoim ojcu), 30 lat później mój ojciec otrzymał to samo imię, nadane mu przez swego ojca Czesława. W 2005 r. nadałem to imię swojemu synowi po dziadku).
  • Dowód drug: Imię Franciszek. Imię mojego praprapraprapradziadka zachowane jest od jego urodzin (1754 r.) w każdym kolejnym pokoleniu Olszewskich.  

Najpopularniejsze imiona wśród dzieci:

  1. Imiona żeńskie: 1) Maryanna, 2) Anna, 3) Krystyna
  2. Imiona męskie: 1) Franciszek, 2) Jan, 3) Józef

Najczęstsza pora urodzin dzieci:  marzec (przykłady: praprapradziadek Józef Olszewski  – 4 marca 1800 r, siostra prapradziadka Krystyna Olszewska – 7 marca 1831 r, brat pradziadka Teofila, Franciszek Olszewski – 9 marca 1858 r.).