Historia rodu

Uwaga formalna – przedstawiony poniżej materiał nie stanowi opracowania naukowego, a jedynie możliwy (nierzadko hipotetyczny) do przedstawienia na tym etapie wiedzy fragment historii rodu Faszczewskich w zarysie ogólnym, jak również w odniesieniu do własnej linii przodków i najbliższych. Każda osoba powiązana zatem pochodzeniem z rodem Faszczewskich w formie konkretnie uzasadnionej argumentacji ma prawo poprzez Dział Korespondencja zgłaszać stosowne uwagi, uzupełnienia do poniższej treści. 

Ród Faszczewskich powiązany jest  z rodem Olszewskich poprzez małeństwo stryjenki Heleny Faszczewskiej ze stryjem Janem Olszewskim z Jamiołk – Pietrowiąt. Z tego związku narodziło się 3 dzieci:

  1. Andrzej Olszewski
  2. Agnieszka Olszewska (później z męża Płońska)
  3. Adam Olszewski

Każde z dzieci założyło swoje rodziny, żyjące po dzień dzisiejszy.