Historia rodu

Uwaga formalna – przedstawiony poniżej materiał nie stanowi opracowania naukowego, a jedynie możliwy (nierzadko hipotetyczny) do przedstawienia na tym etapie wiedzy fragment historii rodu Żmudów w zarysie ogólnym, jak również w odniesieniu do własnej linii przodków i najbliższych. Każda osoba powiązana zatem pochodzeniem z rodem Żmudów w formie konkretnie uzasadnionej argumentacji ma prawo poprzez Dział Korespondencja zgłaszać stosowne uwagi, uzupełnienia do poniższej treści.

Wedle nieudokumentowanej wiedzy, idąc za przekazem ustnym, Żmudowie pochodzą z Mazur, wzmiankując się nazwę miejscowości Grabowo – Szewskie Wzgórza. Znanymi przodkami z tej linii są: Antoni i Dioniza Żmuda, rodzice mojej babci Leokadii Żmuda (później Wiśniewskiej). Dotychczas informacje o nich pozostają w formie szczątkowej. Pradziadek Antoni Żmuda jest pochowany w Krakowie.

Potomkami Żmudów znanymi mi osobiście z dzieciństwa były siostry i brat mojej babci Leokadii. t.j.

Piotr Żmuda, Apolonia Żmuda, Janina Żmuda (później Kowalew), Marta Żmuda (później Roratowska).