Hasło

Kod, pin, klucz dostępu do możliwości
Ciąg znaków sformułowanych wedle uznania
Do poczty, konta, kontaktu z obsługą klienta
Pamięć, by nie zapomnieć każdego z nich

Tworzone, wpisywane po wielokroć razy
Może nie być właściwym, w razie „awarii” pamięci
Zapamiętaj. Zapis zbyt jawnym dla tego typu danych
Pamięć, wiele potrzeb. Tyle umiemy ile zapamiętamy

Drugie imię matki, kombinacja dat, ciągów cyfr
Wszystko to dla naszego bezpieczeństwa
Im więcej płaszczyzn wymagających hasła
Tym niezbędne zapamiętać. W nowym świecie