Cisza

Zatrzymany ciąg wydarzeń
Wskazówki duszy milczą
Czy to akceptacja stanu rzeczy?
Czy już nienawiść? Opanowanie?
Nie ma miejsc w których przebywamy
Nie ma już ulic po których przechodzimy
Zwijany w rulon obraz przeszłości. Półka
„Nigdy więcej się nic między nami już nie stanie”
Deszcz łez studzi płomień twarzy
Nic nie stanie się już między nami. Nic
Nigdy więcej. Odbija się echem w toni duszy
Zamykam w ciszy drzwi swojego życia

„Zamknięte”