Akceptacja

Kochasz mnie? Nie
To ja Ci powiem jak masz mnie kochać
Każde Twe słowo rozbiorę na czynniki
Przeanalizuję bardzo dokładnie
Postawię kryteria. Wagi i cechy
Chcesz powiedzieć światu
Jak bardzo mnie kochasz?
Sprawdzę to. Nim powiesz
Miłość do akceptacji