Podziękowania

 

Bogu - za piękno życia, istotę człowieczeństwa i rozum.
 
Przodkom - za geny, kształtowanie istnienia trwałości rodów, przekaz od pokoleń wartości, obyczajów.
 
Rodzicom - za to że byli, są i będą zawsze moimi rodzicami.
 
Żonie i dziecku - za miłość, trwałość i zrozumienie.
 
Rodzinie dalszej - za kontynuację dzieł przodków.
 
Pani Alinie Naruszewicz - Duchlińskiej - za udostępnienie danych dotyczących etymologii nazwiska rodowego (po mieczu).
 
Panu Jerzemu Jamiołkowskiemu herbu Doliwa - za nieocenioną pracę i poświęcenie w toku prac genealogicznych.
 
Panu Łukaszowi Lubiczowi - Łapińskiemu herbu Lubicz - za pamięć, udostępnioną wiedzę i cierpliwość.
 
Panu Jarosławowi Zambrzyckiemu herbu Kościesza - za wsparcie graficzne, moralne i wiele serdeczności
 
Panu Kordianowi Zadrożnemu - za moc twórczą przy projektowaniu tej strony internetowej.