Oferta współfinansowania remontów zabytków

 

OFERTA USŁUGI

POZYSKIWANIE WSPÓŁFINANSOWANIA

REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W RAMACH

DOTACJI/REFUNDACJI KONSERWATORA ZABYTKÓW

 

KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY: 

 

AD DOM ANNA OLSZEWSKA, Tel. 784 324 945,

e-mail: Olszewska.AnnaEwa@gmail.com

 

AGENDA

 

W dzisiejszych czasach nieruchomości zaewidencjonowane w Rejestrze Zabytków, ze względu na znaczny stopień zużycia technicznego wymagają wielu potrzeb w zakresie polityki remontowej. Wspólnoty Mieszkaniowe często nie są w stanie podołać realizacji remontów z racji ograniczonych środków budżetowych. Możliwości finansowe Wspólnot warunkowane są zarówno płynnością wpływów zaliczek, a chęć pozyskania kredytu weryfikuje często stopień zadłużenia mieszkańców, jak również obawa, co do jego spłacenia.

 

Niniejsza oferta dedykowana jest władającym nieruchomościami wpisanymi do Rejestru Zabytków (m.in. Wspólnoty Mieszkaniowe, instytucje, firmy, osoby fizyczne). Nasz doświadczony, wykwalifikowany zespół specjalistów (dysponujący państwowymi licencjami zarządców nieruchomości) od wielu lat reprezentuje właścicieli nieruchomości, w zakresie pozyskania środków na remonty w formie dotacji i refundacji. Proces ten składa się z dwóch etapów:

 

1.      Etap pozyskania dotacji/refundacji

2.     Etap rozliczenia dotacji/refundacji

 

OFERTA

 

W przypadku pozyskania dotacji/refundacji oferujemy:

 

1.       Analizę celu i zakresu dotacji/refundacji – na podstawie materiałów udostępnionych przez Klienta

2.     Kompletacja wniosku o dotację/refundację

 

a)     Z wykorzystaniem dokumentów będących w dyspozycji Klienta

b)     Pozyskiwanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dotację/refundację (z uprzednim wyprzedzeniem)

c)      Aktualizacja dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dotację/refundację (m.in. Decyzji o pozwoleniu na realizację prac Konserwatora Zabytków)

 

3.      Obsługa formalna wniosku o dotację/refundację (reprezentacja Klienta w zakresie składania wniosku, uzupełnień).

 

4.      Obsługa formalna uzyskanej decyzji o przyznaniu dotacji/refundacji (reprezentacja Klienta w zakresie składania kolejnych dokumentów od czasu przyznania decyzji do zawarcia umowy o dotację).

 

5.       Obsługa umowy o dotację (reprezentacja Klienta w zakresie zawarcia umowy o dotację/refundację, monitorowanie procesów wynikających z umowy, realizacja wymagań terminowych).

 

6.     Rozliczenie dotacji/refundacji w formie sprawozdania (opracowanie sprawozdania, kompletacja niezbędnej dokumentacji uzupełniającej sprawozdanie).

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w kompleksowym zakresie usługi, a także poszczególnych jej elementach. Nasze doświadczenie i pewność w przeprowadzaniu procesu pozyskiwania środków z dotacji/refundacji oparte jest na wiedzy i praktyce we współpracy m.in. z wieloma Wspólnotami Mieszkaniowymi.


Ponadto, na bardzo dobrym rozeznaniu kwestii natury formalno – administracyjnej (dokumentacja, komunikacja z urzędami), pozytywną współpracą z otoczeniem rynkowym (współpraca w zakresie opracowania dokumentów przygotowujących proces wnioskowania o dotacje/refundację – m.in. z biurami projektowymi, kosztorysantami, archeologami, potencjalnymi oferentami w zakresie realizacji prac remontowych objętych dotacją/refundacją, obsługa finansowo – księgowa dotacji/refundacji).

 

Mamy nadzieję, iż powyższy wstępny zarys naszych usług dedykowanych Państwa potrzebom zachęci Państwa do spotkania z nami, podczas którego wspólnie określimy cele, potrzeby i możliwości w zakresie pozyskania środków finansowych, co może pomóc Państwu w podjęciu decyzji względem nawiązania współpracy.