Maksymy łacińskie

 

 

Accipere praestat quam inferre iniuriam

Lepiej jest doznawać krzywd niż je wyrządzać

 

Acti labores iucundi
Przyjemnie jest mieć pracę zakończoną, mieć ją za sobą

 

Ad augusta per angusta
Do wzniosłych (osiągnięć) trudną, ciasną ścieżką

 

Ad imaginem quippe Dei factus est homo
Na obraz bowiem Boży stworzony jest człowiek.

 

Ad impossibilia nemo obligatur
Nikt nie jest obowiązany do rzeczy niemożliwych

 

Ad maximam Dei gloriam
Dla największej chwały Bożej

 

Ad maximam Poloniae gloriam
Dla największej chwały Polski

 

Ad quas res aptissimi erimus, in iis potissimum elaborabimus
Najwięcej dokonamy w tym, do czego będziemy najbardziej uzdolnieni

 

Adhibe rationem difficultatibus
W trudnościach odwołuj się do rozumu

 

Adversas res liviores facit amicitia partiens communicansque
Przyjaźń przez współczucie i współudział łagodzi nieszczęście

 

Adversus stimulum calcitrare
Przeciw kosturowi wierzgać; Głową muru nie przebijesz

 

Aequam memento rebus in arduis servare mentem
Pomnij zachować umysł niezachwiany pośród złych przygód

 

Aequo pulsat pede
Śmierć puka jednako (do drzwi bogatych i biednych)

 

Aequum est peccatis veniam poscentem reddere rursus 

Słusznie jest wybaczać winy proszącemu o przebaczenie

 

Aliena nobis, nostra plus aliis placent
Cudze bardziej podoba sie nam, nasze innym

 

Aliena vitia in oculus hyabemus, a tergo nostra sunt

Cudze błędy mamy na oku, nasze poza nami; W oku bliżniego żdżbło widzisz, we własnym nie dostrzegasz belki

 

Aliena vitia quisque reprehendi mavult
Każdy woli, aby potępiano cudze wady (nie jego)


Aliud clausum in pectore, aliud in lingua promptum habent
Ludzie mają co innego w sercu, co innego na języku

 

Amor patriae nostra lex
Miłość do Ojczyzny naszym prawem

 

Concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur!

Zgodą wzrastają małe rzeczy, niezgodą największe upadają

 

Contra vim mortis non est medicamen in hortis
Przeciwko mocy śmierci nie ma ziół w ogrodach (na śmierć nie ma lekarstwa)

 

Dulce et decorum est pro patria mori!

Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę!

 

Dum spiro, spero
Póki oddycham, mam nadzieję (póty żywota póki nadziei)

 

Errare humanum est

Błądzić jest rzeczą ludzką

 

Esto quod esse videris
Bądź tym, czym się być wydajesz

 

Hominem te memento

Pamiętaj, że jesteś tylko człowiekiem

 

Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris
Nie czyń drugiemu tego, czego nie chcesz, aby tobie uczyniono

 

Usus est optimus magister

Praktyka - najlepszym nauczycielem

 

Vulnerant omnes, ultima necat
Wszystkie ranią, ostatnia zabija (o godzinach)