List z Ambasady RP w Kijowie

Sprawa dotyczy poszukiwań rodziny Olszewskich w obwodzie Zaporoskim, co do której istnieją wstępne ustalenia, iż ich przodkowie, Olszewscy herbu Kościesza wywodzili się z terenów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, osiedlając się w II poł. XVII w. na terenie Ukrainy.  Przedstawiciel Ambasady Rzeczyspospolitej Polskiej w Kijowie, Attache Konsularny, Pani Alicja Tomaszczyk udzieliła nam odpowiedzi, kierując sprawę do Konsulatu Generalnego RP w Charkowie. Dziękujemy.